Політика конфіденційності

ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ ФОРС» прагне дотримуватися конфіденційності й недоторканості персональних даних та іншої інформації, яку ми отримуємо від Користувачів Вебсайту. Якщо Ви (далі — «Користувач») хочете використовувати Вебсайт, Вам необхідно уважно ознайомитися з текстом цієї Політики конфіденційності та повністю й беззастережно прийняти всі умови цієї Політики конфіденційності (далі — Політика).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Політика конфіденційності є додатком до Публічної оферти (далі — «Угода»), яка розміщена на Сайті і регулює політику та процедурні аспекти отримання, зберігання, обробки, використання й розкриття персональних даних Користувача Вебсайту https://taskforce.ua.

1.2. Для цілей цієї Політики конфіденційності «персональні дані» означають інформацію, яка дає змогу ідентифікувати особу, а також інформацію про діяльність особи, наприклад, про використання Вебсайту, якщо таке використання прямо пов’язане з інформацією, що дозволяє встановити особу Користувача.

1.3. Всі умови й терміни, визначені Угодою, застосовуються до цієї Політики конфіденційності та мають аналогічне значення.

1.4. У зв’язку з використанням Вебсайту Персональні дані Користувача отримує ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ ФОРС», юридична особа, що зареєстрована за законодавством України (код ЄДРПОУ: 39831994, юридична адреса: 03680, м. Київ, просп. Перемоги, 49/2, літера «Л»), надалі — Компанія, що управляє Вебсайтом на законних підставах, та/або особи, уповноважені нею належним чином на управління Вебсайтом та надання послуг Користувачам відповідно до умов Угоди.

1.5. Ця Політика конфіденційності визначає умови, відповідно до яких Компанія збирає персональні дані про Користувачів у зв’язку з наданням Послуг через свій Вебсайт, мету збору, порядок використання та розкриття третім особам такої інформації.

1.6. Використовуючи Вебсайт та/або здійснюючи Замовлення/Бронювання Послуг, Користувач приймає цю Політику й дає згоду на обробку Компанією, зокрема на збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, відновлення, використання і поширення (розголошення, реалізацію, передачу) своїх персональних даних відповідно до Законів України «Про захист персональних даних», «Про захист прав споживачів», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

1.7. У разі, якщо Користувач не згоден на обробку його персональних даних Компанією, він зобов’язаний припинити використання Вебсайту в односторонньому порядку. Продовження використання Вебсайту Користувачем після публікації цієї редакції Політики на відповідній сторінці Вебсайту означає згоду такого Користувача на обробку його персональних даних Компанією.

1.8. Якщо Користувач відвідує загальнодоступні розділи Вебсайту, Компанія не збирає про нього ніякої особистої інформації.

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОРИСТУВАЧА

2.1. Під час використання Вебсайту в частині Замовлення/Бронювання Послуг / Додаткових послуг Компанія просить Користувачів надати персональні дані, необхідні для виконання умов Угоди та надання таких послуг.

2.2. Здійснюючи Бронювання на Вебсайті або через телефонний зв’язок, Замовник надає свої персональні дані, а також персональні дані Пасажирів/Замовників, якщо це необхідно для конкретно вибраної Послуги:

– прізвище, ім’я, по батькові;

– номер телефону;

– адресу електронної пошти;

– інші дані, які необхідні для Замовлення та використання Послуг.

Перелік даних, необхідних для створення Замовлення на Вебсайті, може бути змінений Компанією на власний розсуд.

2.3. Коли Користувач відвідує Вебсайт, Компанія збирає деякі дані автоматично, а саме такі дані, як IP-адреса комп’ютера, що використовується, браузер і версія операційної системи, час і дата доступу Користувача до Вебсайту, історія використання Користувачем Вебсайту.

2.4. Компанія не збирає, не використовує та не зберігає інформацію про номери банківських карт VISA/MasterCard Користувача, за допомогою яких Користувач здійснює оплату послуг Компанії. Ці дані обробляються платіжними платформами, прив’язаними до сайту https://taskforce.ua.

2.5. Компанія також на свій розсуд може збирати юридичну інформацію, зокрема документи, для перевірки особи Користувачів, для попередження, виявлення та запобігання шахрайству та незаконній діяльності.

3. ЗБІР І ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

3.1. Зазначена вище інформація збирається й обробляється Компанією для таких цілей:

  • надання послуг згідно з умовами Угоди;
  • виявлення та запобігання шахрайству та іншим незаконним діям Користувачів з використанням Вебсайту;
  • полегшення використання Вебсайту і покращення якості Послуг;
  • інформування про Послуги, новини та рекламні пропозиції в SMS і електронною поштою або телефоною.

3.2. Компанія може час від часу надсилати Користувачам рекламні електронні листи на адресу електронної пошти про послуги або оголошення, які стосуються Вебсайту і послуг Компанії. Користувач може відмовитися від такої розсилки, натиснувши на відповідне посилання в електронному листі та змінивши налаштування свого профілю.

3.3. Компанія зберігає персональні дані Користувачів стільки, скільки потрібно з розумно необхідною комерційною метою або для виконання своїх юридичних зобов’язань.

4. ПЕРЕДАЧА ТА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

4.1. Компанія зобов’язується не розкривати й не передавати третім особам зібрані в межах надання Послуг персональні дані та іншу інформацію, крім випадків, описаних у цій Політиці.

4.2. Компанія має право розкривати й передавати третім особам персональні дані, якщо:

1) такі дії є обов’язковими згідно з чинним законодавством України;

2) є достатні підстави вважати, що розкриття такої інформації є необхідним для дотримання чинного законодавства України, вимог юридичного процесу або законного запиту державних органів.

5. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОМПАНІЇ

5.1. Компанія вживає всіх необхідних заходів для захисту персональних даних Користувачів від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття або їх знищення.

5.2. Компанія несе відповідальність за всі дії або бездіяльність щодо персональних даних Користувачів у межах чинного законодавства України.

5.3. Компанія не несе відповідальності за будь-які дії Користувачів і третіх осіб з персональними даними Користувачів незалежно від того, отримані ці дані через Вебсайт чи іншим способом.

6. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. При Замовленні/Бронюванні Послуг / Додаткових послуг Користувач підтверджує, що буде надавати правдиву і точну інформацію. Якщо Користувач надає інформацію, яка є помилковою або неточною, або Компанія має розумні підстави підозрювати, що така інформація є помилковою або неточною, Компанія має право призупинити надання Послуг Користувачеві або припинити доступ до Вебсайту.

7. ПОСИЛАННЯ НА ЗОВНІШНІ ВЕБСАЙТИ

7.1.Вебсайт може містити посилання на сторонні сайти. Компанія не несе відповідальності за зміст і діяльність таких сайтів і забезпечення ними конфіденційності, а також за будь-яку шкоду, що виникає внаслідок відвідування Користувачами таких сайтів.

7.2. Передача інформації особистого характеру при відвідуванні зовнішніх сайтів, навіть якщо вони містять посилання на Вебсайт Компанії, не підпадає під умови цієї Політики конфіденційності. Компанія не несе відповідальності за дії сторонніх сайтів. Збір і передача особистої інформації та персональних даних Користувачів регламентуються документами про використання подібної інформації, розміщеної на зовнішніх сайтах.

8. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

8.1. Власником персональних даних є ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ ФОРС».

8.2. Персональні дані зберігаються в автоматизованих системах та на паперових носіях ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ ФОРС» за адресою фактичного місцезнаходження компанії: Україна, 03057, м. Київ, вул. Гетьмана, 6А.

9. ЗМІНИ ДО ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

9.1. Ця Політика може бути змінена або оновлена Компанією в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення Користувачів.

9.2. У разі, якщо будь-яке положення Політики конфіденційності, включаючи будь-яку пропозицію, пункт або їхню частину, визнається таким, що суперечить закону, або недійсним, це не вплине на інші положення, які не суперечать закону, вони залишаються в повній силі та є дійсними, а будь-яке недійсне положення, або положення, яке не може бути виконано без подальших дій Сторін, вважається зміненим, виправленим тією мірою, якою це необхідно для забезпечення його дійсності та можливості виконання.

9.3. Користувач підтверджує, що надана ним згода на обробку персональних даних діє безстроково з моменту надання цих даних Користувачем Компанії.

9.4. Користувач має право відкликати свою згоду на обробку персональних даних шляхом подання відповідного письмового повідомлення відповідно до законодавства України. Письмова заява може бути подана електронною поштою order@taskforce.ua.

9.5. Користувач має права, передбачені застосовним законодавством, а саме законодавством України, що визначено в Угоді користувача.

9.6. Будь-які зміни або доповнення до цієї Політики є дійсними виключно після публікації нової редакції Політики на Сайті за адресою: https://taskforce.ua/privacypolicy. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її публікації на Вебсайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.

9.7. Компанія наполегливо рекомендує Користувачам час від часу переглядати умови цієї Політики.

9.8. У разі, якщо Компанією були внесені будь-які зміни до Угоди в порядку, передбаченому умовами Угоди, з якими Користувач не згоден, він зобов’язаний припинити використання Вебсайту і Послуг Компанії. Факт використання Вебсайту є підтвердженням згоди Користувача з відповідною редакцією Угоди.

9.9. Продовження використання Вебсайту Користувачем після публікації цієї редакції Політики та/або Угоди на відповідній сторінці Вебсайту означає згоду такого Користувача на заміну Компанії в зобов’язаннях з надання послуг (ст. 520 ЦК України) і свідчить про акцепт ним цієї Політики в поточній редакції.

9.10. Компанія не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Політики конфіденційності, інструкцій або вказівок про порядок використання Вебсайту, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.

Дата останньої зміни: 4 квітня 2022 року.

Перекладацька компанія – переклад будь-якої складності. Усний та письмовий переклад. Нотаріальний переклад документів. Апостиль та легалізація.

Ми в соц. мережах

Instagram YouTube

Контакти

03057, Київ, ул. В. Гетьмана, 6а
To Top