Редакція від 22 квітня 2019 року

 

Наша компанія ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ ФОРС» прагне дотримуватися конфіденційності і недоторканості персональних даних та іншої інформації, яку ми отримуємо від Користувачів Веб-сайту. Якщо Ви (далі - «Користувач») хочете використовувати Веб-сайт, Вам необхідно уважно ознайомитись із текстом цієї Політики конфіденційності та повністю і беззастережно прийняти всі умови цієї Політики конфіденційності (далі – Політика).

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана Політика конфіденційності є додатком до Публічної оферти (далі - «Угода»), яка розміщена на Сайті https://taskforce.ua/terms і регулює політику і процедурні аспекти отримання, зберігання, обробки, використання і розкриття персональних даних Користувача Веб-сайту https://taskforce.ua.

1.2. Для цілей цієї Політики конфіденційності, «персональні дані» означають інформацію, яка дає змогу ідентифікувати особу, а також інформацію про діяльність особи, наприклад, про використання Веб-сайту, якщо таке використання прямо пов'язане з інформацією, що дозволяє встановити особу Користувача.

1.3. Всі умови і терміни, визначені Угодою, застосовуються до цієї Політики конфіденційності і мають аналогічне значення.

1.4. У зв’язку з використанням Веб-сайту, Персональні дані Користувача отримує ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ ФОРС», юридична особа, що зареєстрована за законодавством України, (Код ЄДРПОУ: 39831994, Місцезнаходження: 03057, м. Київ, вул. Металістів, 20Т), надалі Компанія, що управляє Веб-сайтом на законних підставах та/або особи, уповноважені нею належним чином на управління Веб-сайтом та надання послуг Користувачам у відповідності з умовами Угоди.

1.5. Дана Політика конфіденційності визначає умови, відповідно до яких Компанія збирає персональні дані про Користувачів у зв'язку з наданням Послуг через свій Веб-сайт, мету збору, порядок використання і розкриття третім особам такої інформації.

1.6. Використовуючи Веб-сайт та/або здійснюючи Замовлення/Бронювання Послуг, Користувач приймає цю Політику і дає згоду на обробку Компанією, в т.ч. збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, відновлення, використання і поширення (розголошення, реалізацію, передачу) своїх персональних даних відповідно до Законів України «Про захист персональних даних», «Про захист прав споживачів», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

1.7. У разі, якщо Користувач не згоден на обробку його персональних даних Компанією, він зобов'язаний припинити використання Веб-сайту в односторонньому порядку. Продовження використання Веб-сайту Користувачем після публікації цієї редакції Політики на відповідній сторінці Веб-сайту означає згоду такого Користувача на обробку його персональних даних Компанією.

1.8. Якщо Користувач відвідує загальнодоступні розділи Веб-сайту, Компанія не збирає про нього ніякої особистої інформації.

 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОРИСТУВАЧА

2.1. Під час використання Веб-сайту в частині Замовлення/Бронювання Послуг/Додаткових послуг, Компанія просить Користувачів надати персональні дані необхідні для виконання умов Угоди та надання таких послуг.

2.2. Здійснюючи Бронювання на Веб-сайті або через телефонний зв’язок, Замовник надає свої персональні дані, а також персональні дані Пасажирів/Замовників, якщо це необхідно для конкретно вибраної Послуги:

- прізвище, ім'я, по батькові;

- номер телефону;

- адресу електронної пошти;

- інші дані, які необхідні для Замовлення та використання Послуг.

Перелік даних, необхідних для створення Замовлення на Веб-сайті може бути змінений Компанією на власний розсуд.

2.3. Коли Користувач відвідує Веб-сайт, Компанія збирає деякі дані автоматично, а саме такі дані, як IP-адреса комп'ютера, що використовується, браузер і версія операційної системи, час і дата доступу Користувача до Веб-сайту, історія використання Користувачем Веб-сайту.

2.4. Компанія не збирає, не використовує і не зберігає інформацію про номери банківських карт VISA/MasterCard Користувача, за допомогою яких Користувач здійснює оплату послуг Компанії. Ці дані обробляються платіжною платформою iPay.ua.

2.5. Компанія також на свій розсуд може збирати юридичну інформацію, в тому числі документи, для перевірки особи Користувачів, для попередження, виявлення та запобігання шахрайству та незаконної діяльності.

 

3. ЗБІР І ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

3.1. Зазначена вище інформація збирається і обробляється Компанією для наступних цілей:

1) надання послуг згідно з умовами Угоди;

2) виявлення та запобігання шахрайству та інших незаконних дій Користувачів з використанням Веб-сайту;

3) полегшення використання Веб-сайту і покращення якості Послуг;

4) інформування про Послуги, новини і рекламні пропозиції по SMS і електронній пошті або по телефону.

3.2. Компанія може час від часу надсилати Користувачам рекламні електронні листи на адресу електронної пошти про послуги або оголошення, які стосуються Веб-сайту і послуг Компанії. Користувач може відмовитися від такої розсилки, натиснувши на відповідне посилання в електронному листі та змінивши налаштування свого профілю.

3.3. Компанія зберігає персональні дані Користувачів стільки, скільки потрібно для розумно необхідних комерційних цілей або виконання своїх юридичних зобов'язань.

 

4. ПЕРЕДАЧА І РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

4.1. Компанія зобов'язується не розкривати і не передавати третім особам зібрані в рамках надання Послуг персональні дані та іншу інформацію, крім випадків, описаних у цій Політиці.

4.2. Компанія має право розкривати і передавати третім особам персональні дані, якщо:

1) такі дії є обов'язковими згідно з чинним законодавством України;

2) є достатні підстави вважати, що розкриття такої інформації необхідно для дотримання чинного законодавства України, вимог юридичного процесу або законного запиту державних органів.

 

5. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОМПАНІЇ

5.1. Компанія вживає всіх необхідних заходів для захисту персональних даних Користувачів від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття чи їх знищення.

5.2. Компанія несе відповідальність за всі дії або бездіяльність щодо персональних даних Користувачів в рамках чинного законодавства України.

5.3. Компанія не несе відповідальності за будь-які дії Користувачів і третіх осіб з персональними даними Користувачів незалежно від того, отримані ці дані через Веб-сайт або іншим способом.

 

6. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. При Замовленні/Бронюванні Послуг/Додаткових послуг Користувач підтверджує, що буде надавати правдиву і точну інформацію. Якщо Користувач надає інформацію, яка є помилковою або неточною, або Компанія має розумні підстави підозрювати, що така інформація є помилковою або неточною, Компанія має право призупинити надання Послуг Користувачеві або припинити доступ до Веб-сайту.

 

7. ПОСИЛАННЯ НА ЗОВНІШНІ ВЕБ-САЙТИ

Веб-сайт може містити посилання на сторонні сайти. Компанія не несе відповідальності за зміст і діяльність таких сайтів і забезпечення ними конфіденційності, і за будь-яку шкоду, що виникає внаслідок відвідування Користувачами таких сайтів.

Передача інформації особистого характеру при відвідуванні зовнішніх сайтів, навіть якщо вони містять посилання на Веб-сайт Компанії не підпадає під умови цієї Політики конфіденційності. Компанія не несе відповідальності за дії сторонніх сайтів. Збір і передача особистої інформації і персональних даних Користувачів регламентуються документами про використання подібної інформації, розміщеної на зовнішніх сайтах.

 

8. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

8.1. Власником персональних даних є ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ ФОРС».

8.2. Персональні дані зберігаються в автоматизованих системах та на паперових носіях ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ ФОРС» за адресою: Україна, 03057, м. Київ, вул. Металістів, 20Т.

 

9. ЗМІНИ ДО ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

9.1. Дана Політика може бути змінена або оновлена Компанією в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення Користувачів.

9.2. У разі, якщо будь-яке положення Політики конфіденційності, включаючи будь-яку пропозицію, пункт або їх частину, визнається таким, що суперечить закону, або недійсним, це не вплине на інші положення, які не суперечать закону, вони залишаються в повній силі та є дійсними, а будь-яке недійсне положення, або положення, яке не може бути виконано, без подальших дій Сторін, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності та можливості виконання.

9.3. Користувач підтверджує, що надана ним згода на обробку персональних даних діє безстроково з моменту надання цих даних Користувачем Компанії.

9.4. Користувач має право відкликати свою згоду на обробку персональних даних шляхом подання відповідного письмового повідомлення відповідно до законодавства України. Письмова заява може бути подана по електронній пошті order@taskforce.ua.

9.5. Користувач має права, передбачені застосовним законодавством, а саме законодавством України, що визначено в Угоді користувача.

9.6. Будь-які зміни або доповнення до цієї Політики дійсні виключно після публікації нової редакції Політики на Сайті за адресою: https://taskforce.ua/privacypolicy. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її публікації на Веб-сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.

9.7. Компанія наполегливо рекомендує Користувачам час від часу переглядати умови цієї Політики.

9.8. У разі, якщо Компанією були внесені будь-які зміни до Угоди в порядку, передбаченому умовами Угоди, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання Веб-сайту і Послуг Компанії. Факт використання Веб-сайту є підтвердженням згоди Користувача з відповідною редакцією Угоди.

9.9. Продовження використання Веб-сайту Користувачем після публікації цієї редакції Політики та/або Угоди на відповідній сторінці Веб-сайту означає згоду такого Користувача на заміну Компанії в зобов'язаннях з надання послуг (ст. 520 ЦК України) і свідчить про акцепт їм цієї Політики в поточній редакції.

9.10. Компанія не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Політики конфіденційності, інструкцій або вказівок про порядок використання Веб-сайту, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.

 

Дата останньої зміни: 22 квітня 2019 р.